Oggi ci rissi…!
La poesia in dialetto di Vituzzo

Oggi ci rissi a faffalluzza Amica mia: tu ca de ciuri canusci biddizzi e sapuri, di stu reami e sempri idda a chiù bedda? Yu, ca de ciuri canusciu Biddizzi e sapuri, di stu reami ti dico e sempri idda a chù bedda a to picciridda. L’ammuzza di Biancaneve Vivi ni idda,...