Oggi ci rissi…!
La poesia in dialetto di Vituzzo

da | 1 Gen 2000 | Poesie | 0 commenti

Oggi ci rissi a faffalluzza
Amica mia:
tu ca de ciuri canusci
biddizzi e sapuri,
di stu reami e sempri
idda a chiù bedda?

Yu, ca de ciuri canusciu
Biddizzi e sapuri,
di stu reami ti dico
e sempri idda a chù bedda
a to picciridda.

L’ammuzza di Biancaneve
Vivi ni idda,
ne su cannuzzi fici casa.

A strega ci lavi, ci runa
Na mela ruci oggi,
pi duluri di panza dumani.

Pi nanuzzi avi a tia,
pussissiu, comu a iddi gilusazzu,
ca aulissi sulu pi tia.

Yu ca volu e giru u munnu,
ti insignu na cosa:
i fimmini non sunu mancu
de so matri ca i mettunu o munnu.

Parannu di idda,
i so occhi sannu
sempri
affascinari e quannu si fannu
a pampinedda
mettunu a mprincipino
na catinedda.

Ora, mPrincipino a cavaddu
Sa potta cu iddu.

Gnonnu non troppu lontanu,
sa quantu principino picciriddi,
e a so matruzza,
mammuzza, sia a chiù bedda
di tuttu u munnu!!!!

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This